خواص سنبل الطیب

خواص سنبل الطیب

سنبل الطیب در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی خواص سنبل الطیب که دارای طبع گرم و خشک می پردازیم. سنبل الطیب گیاهی علفی و چند ساله است. این گیاه به صورت وحشی در جنگل های کم درخت، در حاشیه جویبار ها و گودال ها در بیشتر مناطق آسیا و ایران می روید. …

خواص سنبل الطیب ادامۀ مطلب »