پرورش گیاه شیرین یرگ

نحوه کاشت گیاه شیرین برگ

نحوه پرورش گیاه شیرین برگ تاریخچه گیاه شیرین برگ ( استویا) مبدا گیاه شیرین برگ نواحی شمالی آمریکای جنوبی است و در سرزمین های برزیل، پاراگوئه می روید. ژاپن اولین کشور آسیایی بود که در سل ۱۹۷۰ از این برگ به عنوان شیرین کننده در صنایع غذایی و دارویی استفاده کرد. شیرین برگ در مناطق …

نحوه کاشت گیاه شیرین برگ ادامۀ مطلب »