خواص سمنو

خواص سمنو

سمنو در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی خواص سمنو که دارای طبع گرم می پردازیم. سمنو در گذشته های دور و در ایران باستان، از جوانه های تازه رسیده گندم که تقدسی به وسعت تاریخ بشر دارد، تهیه می شده است و آن را نماد زایش و باروری گیاهان می دانستند و …

خواص سمنو ادامۀ مطلب »