سیب زمینی

سیب زمینی

برداشت، نگهداری و ذخیره سیب زمینی سیب زمینی های جدید را پس از متوقف شدن گلدهی گیاه ، برداشت کنید. سیب زمینی های جدید آنهایی هستند که قبل از اینکه اجازه رشد کامل به آنها داده شود ، برداشت می شوند. هنگامی که سن گیاه شما حدود ۱۰ هفته است ، آنها شروع به شکوفه …

سیب زمینی ادامۀ مطلب »