پرورش انار

نحوه پرورش انار

انار در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی شرایط و نحوه پرورش انار می پردازیم. انار از گیاهان بومی ایران به شمار می آید و امروزه پرورش انار به صورت وحشی در کلیه سواحل دریای شمال و نقاط استپی معتدل نظیر جنگل های غرب در لرستان، کردستان و فارس می روید. ایرانیان از …

نحوه پرورش انار ادامۀ مطلب »