پرورش آناناس

نحوه پرورش آناناس

آناناس در این مقاله از سایت ده مپ به شرایط و نحوه پرورش آناناس می پردازیم. آناناس تنها گیاه تغذیه ای رایج از خانواده بروملیاسه است و نیز گیاهی گرمسیری، چند ساله و بومی آمریکای جنوبی است. این گیاه پس از اینکه کشف شد، به سرعت در کشورهای گوناگون انتشار یافت و اکنون در نواحی …

نحوه پرورش آناناس ادامۀ مطلب »