پرورش لیمو ترش

نحوه پرورش لیمو ترش

لیمو ترش در این مفاله از سایت ده مپ به بررسی شرایط و نحوه پرورش لیمو ترش می پردازیم. پرورش لیمو ترش در مناطق گرمسیر و در آب و هوای مدیترانه ای انجام می شود و تنها درختی است که تقریبا همیشه میوه، گل و برگ دارد. درخت لیمو که در برخی موارد ارتفاع آن …

نحوه پرورش لیمو ترش ادامۀ مطلب »