پرورش عناب

نحوه پرورش عناب

عناب در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی شرایط و نحوه پرورش عناب می پردازیم. عناب گیاهی درختی مربوط به خانواده رامناسه است. درخت عناب شبیه درخت سنجد، ارتفاع آن حدود ۸ سانتی متر است. درختان این میوه را از ایران تا هند و جنوب چین و حتی جنوب اروپا می توان پیدا …

نحوه پرورش عناب ادامۀ مطلب »