انواع آبیاری

انواع آبیاری

آبیاری ایران از نظر جغرافیایی در منطقه معتدله خشک شمالی قرار دارد و این امر باعث می شود که آبیاری زمین های زراعتی از مهم ترین مسائل به شمار بیاید. طبق آمار ۹۲ دصد از منابع آب ایران در صنعت کشاورزی مصرف می شود و متاسفانه ۷۵ درصد آن بدون هیچ دخالتی در روند کار …

انواع آبیاری ادامۀ مطلب »