پرورش زنبور عسل

نحوه پرورش زنبور عسل

زنبور عسل در این مقاله از سایت ده مپ به شرایط و نحوه پرورش زنبور عسل می پردازیم. شروع زنبورداری مدرن در ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ شروع شد. از آن زمان تا به حال به تدریج قسمت های بسیار زیادی از کندوهای سنتی با کندوهای مدرن جایگزین شد. استان های شمالی کشور مانند …

نحوه پرورش زنبور عسل ادامۀ مطلب »