پرورش جینسینگ

نحوه پرورش جینسینگ

جینسینگ جینسینگ از گونه گیاهان همیشه سبز از سرده پاناکس از خانواده آرالیاسه است. در قرن چهارم میلادی پرورش جینسینگ در کشور کره آغاز شد. کشور های تولید کننده این گیاه چین، کره، ژاپن، آمریکا و کانادا است به عبارت دیگر پرورش جینسینگ در مناطق شرقی آسیا و شمال آمریکا انجام می شود و پرورش …

نحوه پرورش جینسینگ ادامۀ مطلب »