پرورش سیر

نحوه پرورش سیر

سیر در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی شرایط و نحوه پرورش سیر می پردازیم. سیر بومی آسیای مرکزی است به طوری که مردم هند و مصر بیش از پنج هزار سال پیش آن را کشت می کردند. و بعد ها کاشت این گیاه در کشور چین و جنوب اروپا گسترش یافت. ایران …

نحوه پرورش سیر ادامۀ مطلب »