پرورش میوه اژدها

نحوه پرورش میوه اژدها

 میوه اژدها میوه اژدها از خانواده کاکتوس است و مبدا این میوه مکزیک، آمریکای جنوبی و مرکزی است. این میوه در کشور های آسیای جنوب شرقی مانند وییتنام، تایوان، جنوب چین، و مالزی کشت می شود.  این میوه پنج رنگ دارد و مهم ترین میوه اژدها از نظر بار دهی به رنگ زرد و قرمز …

نحوه پرورش میوه اژدها ادامۀ مطلب »