خواص میخک

خواص میخک

میخک در این مقاله از سایت ده مپ به خواص میخک که دارای طبع بسیار گرم و خشک است می پردازیم. گل مبخک که به گل های آن قرنفل نیز گفته می شود، از خانواده میخکیان است. طی قرن های ۱۳ و ۱۴ میخک از اندونزی به چین، هند، ایران، آفریقا و اروپا منتقل شد. …

خواص میخک ادامۀ مطلب »