نحوه پرورش شاه توت

نحوه پرورش شاه توت

تاریخچه شاتوت شاه توت از گونه درخت گل دار است و جزو گروه توت سانان به شمار می رود و مبدا آن آسیای جنوب غربی می باشد و این میوه  قبل از دوران رومی ها به اروپا  آورده شده است. در آمریکا شاه توت به عنوان منبع غذایی برای کرم ابریشم مورد استفاده قرار می …

نحوه پرورش شاه توت ادامۀ مطلب »