پرورش بامبو

نحوه پرورش بامبو

بامبو بامبو ازخانواده تیره گندمیان است و مبدا این گیاه در کشور کامرون در غرب آفریقا است.پرورش این گیاه همواره در دامنه ی کوه ها و تپه ها و کنار رودخانه ها و باتلاق هایی با رطوبت ۶۵ تا ۹۰ درصد رشد و نمو می نماید. به همین دلیل است که کناره ی دریای خزر، …

نحوه پرورش بامبو ادامۀ مطلب »