پرورش مارچوبه

نحوه پرورش مارچوبه

مارچوبه مارچوبه گیاهی گدار است و رشد این گیاه بیشتر در مناطق اروپایی و آفریقای شمالی است. از سال ۲۰۰۷ میلادی کشور پرو بزرگترین صادر کننده این گیاه در جهان به شمار می آید. بعد از این کشور، کشورهای چین و مکزیک صادرات قوی در زمینه مارچوبه را دارند. محل کاشت این گیاه در ایران، …

نحوه پرورش مارچوبه ادامۀ مطلب »