پرورش پاپایا

نحوه پرورش پاپایا

پاپایا در این مقاله از سایت ده مپ به شرایط و پرورش میوه پاپایا می پردازیم. پاپایا گیاه بومی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی است در واقع پاپایا درختی است کوچک دارای یک ساقه به ارتفاع ۴ تا ۱۰ متر و برگ هایی بزرگ به ابعاد ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر است. اندازه میوه پاپایا …

نحوه پرورش پاپایا ادامۀ مطلب »