کارآفرینی چیست

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی چیست؟ تعریف و معنی کارفرما     در حالی که تعریف کارآفرینی برای دهه ها ثابت مانده است ، اما مطمئناً امکان کارآفرینان مشتاق بسیار طولانی شده است . به این فکر کنید: ۱۰۰ سال پیش ، یک کارآفرین چه گزینه هایی داشت؟ اگر مهارت ساخت چیزی را نداشتید و سرمایه ای برای خرید …

کارآفرینی چیست؟ ادامۀ مطلب »