خواص کنار

خواص میوه کنار

خواص میوه کنار: کُنار یا سِدر نام یک گونه از سرده کنار درخت یا درختچهٔ همیشه ‌سبز یا خزان‌کننده به ارتفاع ۳ تا ۸ متر است . فرهنگستان زبان برای این درخت نام عناب کُنار را برگزیده است . در این بخش به خواص میوه کنار پرداخته شده است . کُنار ، هویت سبز خطه …

خواص میوه کنار ادامۀ مطلب »