درمان آفت دهان

درمان آفت دهان با ۱۶ دستور خانگی و گیاهی

آفت دهان ، که به نام کاندیدیازیس نیز شناخته می شود ، نوعی عفونت مخمری است که در داخل دهان و زبان ایجاد می شود   درمان آفت دهان  درمان آفت دهان جنبه های مختلفی دارد ، زیرا معمولاً مقدار کمی در دهان وجود دارد ، اما وقتی بیماری ایمنی بدن به عنوان دفاع طبیعی …

درمان آفت دهان با ۱۶ دستور خانگی و گیاهی ادامۀ مطلب »