محصولات خانگی ده مپ
انواع ترشی و شور
تهیه شده با نظارت کامل و کاملاً بهداشتی
محصولات خانگی ده مپ
انواع مربای خانگی ، بهداشتی و خوشمزه
قبل
بعدی

ترشیجات

شوریجات

شیره

شیره

ترشک

مربا

ترشی و شور

محصولات خانگی ده مپ

محصولات خانگی ده مپ ، متشکل از محصولات خانگی محلی از روستاهاست، این محصولات با مواد کاملاً طبیعی و تازه توسط مردم روستا در محیطی کاملا بهداشتی ، تهیه شده است.

محصولات خانگی شامل انواع ترشیجات ، شور ها ، ترشک ها و انواع مربا و شیره هاست.

ده مپ با هدف اشتغال زایی برای مردم روستا، با فراهم کردن مکان های بهداشتی در هر روستا، از مردم روستا که توانایی درست کردن محصولات خانگی را دارند دعوت نموده تا محصولات خود را با نظارت ده مپ آماده نمایند. سپس این محصولات در کارگاه ها بسته بندی شده و آماده ی فروش می شود. به این ترتیب مردم روستا از توانایی های خود در درست کردن تنقلات و محصولات خانگی، سود کسب می نمایند.

اگر دوست دارید از محصولات خانگی کاملا بهداشتی و خوشمزه بهره مند شوید و در عین حال به کارآفرینی در روستاها کمک کنید، محصولات ده مپ ار از دست ندهید.