احداث دفتر ده مپ در روستای عباس آباد بروجرد

https://www.dehmap.com/wp-content/uploads/2020/06/QUIK_20200627_140606.mp4 احداث اولین دفتر ده مپ در روستای عباس آباد بروجرد اولین دفتر ده مپ در روستاها، در روستای عباس آباد در حال ساخت است. ساخت این دفتر با کمک اهالی و با حضور آقای محمد یاراحمدی مدیر عامل ده مـــپ در حال انجام می باشد. این دفتر به عنوان دفتر نمایندگی ده مپ در …

احداث دفتر ده مپ در روستای عباس آباد بروجرد ادامۀ مطلب »