از بین بردن علف های هرز

انوع علف های هرز

علف های هرز علف های هرز به گروهی از گیاهان گفته می شود که به طور ناخواسته در اطراف گیاهان رشد می کنند و بر کیفیت محصولات اثر می گذارند به عبارت دیگر علف های هرز رشد گیاهان را متوقف می کنند و خساراتی را برای کشاورزان به وجود می آورند. انواع علف های هرز …

انوع علف های هرز ادامۀ مطلب »