پرورش نیشکر

نحوه پرورش نیشکر

نیشکر در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی شرایط و نحوه پرورش نیشکر می پردازیم. در آغاز رنسانس کشت نیشکر از هندوستان به ایران ( خوزستان)، سوریه و مصر راه یافت. در ایران آن را به نام ساکارا بامبو می شناختند. اگرچه سابقه تهیه قند و شکر از نیشکر به گذشته های بسیار …

نحوه پرورش نیشکر ادامۀ مطلب »