پرورش سویا

نحوه پرورش سویا

سویا سویا از ۵۰۰۰ سال پیش در چین جهت تامین غذا و همچنین به عنوان یک دارو کشت می شد. در اوایل قرن ۱۸ میلادی این محصول به اروپا رسید و در سال های پس از آن مهاجران آمریکایی با این محصول آشنا شدند و کشت آن را شروع کردند. کشت سویا در ایران در …

نحوه پرورش سویا ادامۀ مطلب »