نحوه کاشت آلبالو

نحوه کاشت آلبالو

نحوه کاشت آلبالو تاریخچه آلبالو آلبالوی ترش از خانواده آلبالوی وحشی است.مبدا آن در کشور ارمنستان ، نزدیک دریای سیاه ، خلیج فارس  است.  کشت آلبالو در کشور بریتانیا در قرن شانزدهم به دستور پادشاه این کشور کاشته شد و از مهم ترین محصولات این کشور بشمار می رفت.  مهاجران آمریکایی برای اولین بار در …

نحوه کاشت آلبالو ادامۀ مطلب »