پرورش حلزون

نحوه پرورش حلزون

حلزون در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی شرایط و نحوه پرورش حلزون می پردازیم. حلزون جزو گروه نرمتنان و با اندازه کوچک تا متوسط می باشد. پرورش حلزون به دلیل تقاضای گسترده ی بازار در داخل و یا خارج کشور سبب گردیده روز به روز به مشتاقان این صنعت افزوده شود. در …

نحوه پرورش حلزون ادامۀ مطلب »