پرورش فیسالیس

نحوه پرورش فیسالیس

فیسالیس در این مقاله از سایت ده مپ به شرایط و نحوه پرورش فیسالیس می پردازیم. فیسالیس از گیاهان بومی مناطق معتدل گرم و نیمه گرمسیری در جهان می باشد. کشت میوه فیسالیس نخست در آمریکای جنوبی شروع شد. در واقع فیسالیس گیاهی علفی است که تقریبا شبیه گوجه فرنگی می باشد. به این صورت …

نحوه پرورش فیسالیس ادامۀ مطلب »