پرورش خرمالو

نحوه پرورش خرمالو

خرمالو در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی شرایط و نحوه پرورش خرمالو می پردازیم. خرمالو درختی از گیاهان گلدار دو لپه ای است که بومی چین و ژاپن است. این درخت از گذشته ای نسبتا دور وارد ایران و امروزه در بیشتر نقاط کاشت و تکثیر می شود. چند سال است که …

نحوه پرورش خرمالو ادامۀ مطلب »