پرورش لیچی

نحوه پرورش لیچی

لیچی در این مقاله از سایت ده مپ به شرایط و پرورش لیچی می پردازیم. مبدا لیچی یا سرخالو کشور چین است. این میوه متعلق به تیره ی ناترکیان و راسته ناترک سانان است. پوست لیچی سرخ و چرم مانند و تیغ تیغی است و شبیه به توت فرنگی است. قسمت خوراکی آن سفید، شفاف، …

نحوه پرورش لیچی ادامۀ مطلب »