خواص زیره سبز

خواص زیره سبز

زیره سبز در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی خواص زیره که دارای طبع گرم و خشک می پردازیم. زیره سبز گیاهی بوته ای و علفی است. ساقه ی این گیاه راست و دارای انشعابات دوتایی و نیز ریشه ی آن بلند و به رنگ سفید است. زیره سبز گل های کوچک به …

خواص زیره سبز ادامۀ مطلب »