پرورش ذرت

نحوه پرورش ذرت

ذرت در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی شرایط و نحوه پرورش ذرت می پردازیم. ذرت از گیاهان بومی آمریکای مرکزی و جنوبی است. پرورش ذرت در ایران تا چندین سال پیش کمتر مورد توجه بود و اکثرا آن را به عنوان زراعت فرعی کشت می کردند. اما در سال های اخیر با …

نحوه پرورش ذرت ادامۀ مطلب »