پرورش نارگیل

نحوه پرورش نارگیل

نارگیل در این مقاله از سایت ده مپ به شرایط و نحوه پرورش نارگیل می پردازیم. نارگیل گیاهی است که ابتدا در جنوب آسیا کشت می شد و در حال حاضر به صورت درخت نارگیل در تمام مناطق استوایی وجود دارد. کشت نارگیل در ایران در استان های مختلف مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر …

نحوه پرورش نارگیل ادامۀ مطلب »