پرورش موز

نحوه پرورش موز

موز در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی شرایط و نحوه پرورش موز می پردازیم. موز گیاهی علفی و شبیه درختچه است و اجزای این گیاه فقط شاخه هایی هستند که پس از دادن میوه خشک می شوند و از بین می روند. این میوه بومی مناطق جنوب شرق آسیا، شبه جزایز مالزی …

نحوه پرورش موز ادامۀ مطلب »