بیماری دامی

بیماری دامی

بیماری دامی بیماری دامی شامل بیماری های پوستی، انگلی، دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، اختلالات حرکتی، باکتریایی، ویروسی و متابولیک است. بیماری دامی در صورت عدم رعایت بهداشت در دامداری های سنتی می تواند سبب بروز انواع بیماری ها و وارد شدن خسارات جانی و مالی به تولید کنندگان می شود. بیماری های دامی شایع در …

بیماری دامی ادامۀ مطلب »