ده مپ

درباره استارت آپ ده مپ

هدف ده مپ از اجرای طرح دهکده نوین:

 • تبدیل روستاهای کشور به دهکده های نوین
 • آموزش مکانیزه کردن کشاورزی در روستاها
 • ارائه ی خدمات کشاورزی و دامپروری
 • ارائه ی انواع تجهیزات کشاورزی و دامپروری در فروشگاه ده مپ
 • ارائه ی مقالات آموزشی کشاورزی و دامپروری
 • و …
 • ده مپ:استارتاپ توسعه روستایی

استارت آپ

درباره استارت آپ ده مپ

هدف ده مپ از اجرای طرح دهکده نوین:

 • تبدیل روستاهای کشور به جایی بهتر برای زندگی
 • مکانیزه کردن کشاورزی در روستاها
 • ارائه ی خدمات کشاورزی و دامپروری
 • ارائه ی انواع تجهیزات کشاورزی و دامپروری در فروشگاه ده مپ
 • ارائه ی مقالات آموزشی کشاورزی و دامپروری
 • و …

استارت آپ

چرا ده مـــــپ ؟

برخی از خدمت های ارائه شده توسط گروه ده مـــــپ

خدمات حمل محصول
خدمات

خدمات اعمال شده توسط تیم ده مـــپ

ابزار کشاورزی
کالا

ارائه شده به دهکده ها توسط ده مــــپ

ایده کاشت کشاورزی
ایده ها

ایده های ایجاد شده

دهکده های نوین
دهکده ها

تحت حمایت ده مــــپ

نوع خدمت مختلف
عدد کالا
ایده ناب و جدید
دهکده تحت حمایت
خدمات حمل محصول
خدمات

خدمات اعمال شده توسط تیم ده مـــپ

ابزار کشاورزی
کالا

ارائه شده به دهکده ها توسط ده مــــپ

نوع خدمت مختلف
0
عدد کالا
ایده کاشت کشاورزی
ایده ها

ایده های ایجاد شده

دهکده های نوین
دهکده ها

تحت حمایت ده مــــپ

ایده های درآمدزا و پرسود
دهکده تحت حمایت
به بالای صفحه بردن